Terma dan syarat

Terma dan Syarat

Syarat umum

Terma dan syarat ini (selepas ini dikenali sebagai "Terma Kedai Dalam Talian") dikenakan kepada semua transaksi yang dibuat dengan anda, pelanggan, apabila anda membeli-belah melalui laman web www.mamadamia.com (selepas ini dikenali sebagai "Laman Web") di kedai dalam talian. Sila baca dengan teliti sebelum membuat pesanan anda dan cetak salinan untuk rujukan di masa depan anda. Dengan mendaftar di kedai dalam talian yang anda terima dan bersetuju untuk terikat oleh Terma Kedai Dalam Talian dan terma dan syarat Laman Web ("Terma Laman Web") yang bersama-sama akan mengikat keseluruhan perjanjian antara anda dan Mama N Damia (selanjutnya dikenali sebagai "syarikat").

 

Syarikat berhak menukar Terma Kedai Dalam Talian ini dari semasa ke semasa.

 

Syarat-syarat Kedai Dalam Talian adalah tertakluk kepada Undang-undang Malaysia dan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. Jika mana-mana Terma Kedai Dalam Talian dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan maka Istilah Kedai Dalam Talian akan dipisahkan dan tidak akan menjejaskan syarat-syarat Kedai Dalam Talian yang lain.


Penerimaan pesanan

Kami hanya dapat menerima pesanan melalui kedai dalam talian untuk penghantaran ke negara-negara yang disenaraikan di halaman checkout. Jika penghantaran ke negara yang tidak tersenarai kami tidak akan proses pesanan anda.


Kami akan membuat pengesahan pesanan anda dan butiran bayaran yang anda serahkan kepada kami sebelum pesanan diterima. Sebaik sahaja pengesahan telah dilakukan, kami akan memaklumkan bahawa pesanan anda telah diterima dengan menghantar e-mel ke alamat e-mel yang diisi dalam borang pendaftaran anda. Pengesahan pesanan ini mewujudkan perjanjian jual beli yang sah.


Kami menerima bayaran menggunakan kad kredit. Pembayaran akan dikenakan ke akaun anda sebelum penghantaran dibuat. Semua kad kredit dan caj dikenakan tertakluk kepada pemeriksaan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan pada pesanan anda yang mungkin disebabkan oleh perkara ini. Sekiranya pengeluar kad pembayaran anda enggan memberi kebenaran kepada kami, kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau tiada penghantaran.

 

Pesanan yang diterima tertakluk kepada stok yang ada dan faktor keselamatan.


Stok


Sekiranya produk kedai dalam talian menjadi tiada stok buat sementara, kami akan menunda penghantar pesanan anda sehingga stok diterima, Apabila stok telah sampai kami akan mengirimkan produk seperti biasa. Syarikat telah berusaha untuk memastikan semua produk tersedia seperti dipaparkan di Laman Web. Walau bagaimanapun, sekiranya stok tiada secara kekal kami akan berusaha untuk menawarkan alternatif yang sesuai atau membuat pemulangan penuh (lihat "Polisi Pemulangan" di bawah).


Produk Dan Harga

Semua harga produk akan berubah sejajar dengan dasar kerajaan Malaysia, Kastam dan Cukai dan pentafsiran undang-undang lain yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Promosi dan harga yang anda lihat di kedai dan katalog sebenar Syarikat tidak semestinya sama dengan kedai dalam talian, dan sebaliknya

Duti import dan cukai tempatan TIDAK termasuk dalam harga yang disebut harga barang dihantar ke luar Malaysia. Anda bertanggungjawab untuk membayar semua duti import dan cukai tempatan termasuk juga caj pentadbiran yang dikenakan

Kami berhak untuk meminda harga tanpa notis terlebih dahulu dan pada bila-bila masa dan hak untuk menambah atau menarik balik sebarang produk pada bila-bila masa

Garis panduann liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengehadkan liabiliti kami kepada anda berkaitan dengan sebarang pesanan, liabiliti tidak akan melebihi jumlah harga yang dikenakan untuk produk yang berkaitan


Penghantaran

Pesanan anda biasanya akan dihantar dalam masa 2 (dua) hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) selepas membuat pesanan. Usaha akan dilakukan untuk memastikan barangan dihantar mengikut masa ditetapkan. Namun jika terdapat beberapa penangguhan tidak dapat dielakkan kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan yang mungkin anda alami dalam hal ini


Polisi pembatalan dan pemulangan

Kami berhak untuk membatalkan sebarang pesanan yang anda buat untuk sebarang produk sekiranya pengesahan gagal dibuat atau atas sebab keselamatan. Jika pembayaran telah diambil, anda akan menerima bayaran balik penuh. E-mel akan dihantar untuk memaklumkan pembayaran balik tersebut ke alamat e-mel yang  diberikan dalam borang pendaftaran anda

Anda berhak untuk membatalkan sebarang pesanan yang anda buat untuk mana-mana produk yang dibeli melalui kedai dalam talian dan anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya kecuali kos pentadbiran seperti kos pos dan lain-lain yang berkaitan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, kembalikan kepada kami dalam tempoh 30 (tiga puluh) hari dari tarikh penerimaan dalam keadaan yang tidak digunakan dan baik untuk pembayaran balik atau penukaran. Apabila memulangkan produk kepada kami untuk bayaran balik atau penukaran, anda perlu membayar kos pos yang dikenakan. Jika bayaran balik penuh dikenakan atau disebabkan oleh kesilapan di pihak kami maka kami akan mengembalikan bayaran pos yang telah anda bayar setelah menerima produk yang dikembalikan


Jika anda ingin menukar atau memulangkan sebarang produk sila hantar semula produk berserta borang pengembalian yang lengkap melalui pos ke alamat tertera di halamamn Hubungi. Sila kembalikan produk dengan selamat, dalam bungkusan  asal dan menggunakan perkhidmatan pos yang sesuai. Sila masukkan borang pengembalian anda yang lengkap dan berikan alasan untuk pulangan dan keperluan baru. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penyata sila rujuk bahagian bantuan kami, boleh diakses dari kaki setiap halaman. Kami ingin anda yakin membeli-belah melalui kedai dalam talian kami. Sekiranya anda mempunyai masalah, atau tidak berpuas hati dengan pembelian anda, sila hubungi kami menggunakan pautan di halaman Hubungi, boleh diakses dari menu setiap halaman


Jaminan kad kredit

Kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan butiran pesanan dan maklumat kad kredit anda selamat tetapi jika kami cuai, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang mungkin anda alami akibat akses yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga kepada maklumat yang dihantar oleh anda ketika memesan produk atau perkhidmatan dari kedai dalam talian.

Powered By OpenCart
Mamadamia © 2021